Get upto Rs.400 discount!
Yeti Airlines Deals यति एयरलाइन्सको एप वा वेबसाइमा प्रोमो कोड "MAGH62" प्रयोग गरी यात्रा गर्दा रु ४०० (एप छुट रु २०० + प्रोमोकोड छुट रु २००) सम्म बचत गर्नुहोस । यो अफर माघ मसान्त सम्म मात्र मान्य छ ।