बिहानको Flights मा Pathao Discount!
Yeti Airlines Deals यती मोबाइल एप वा वेबसाइटबाट टिकट काट्दा बिहान (5:00 am देखि 9:00 am सम्म) पठाओ राइडमा 50% (Rs. 500 सम्म) छुट पाउनुहोस्